Flip your mobile to show current slide

Saab årsstämma 2020

Webbsändningen av årsstämman i Saab Aktiebolag tillhandahålls av bolaget för att ge aktieägare möjlighet att följa stämman på distans. Webbsändningen och allt material som presenteras under stämman, inklusive alla immateriella rättigheter i och till webbsändningen och sådant material, är Saab Aktiebolag ensam ägare till, och får inte mångfaldigas eller användas av någon aktieägare eller annan för något annat ändamål än vad som är strikt nödvändigt för att följa stämman. Det är inte tillåtet att spela in webbsändningen.

Saab Aktiebolag tillhandahåller webbsändningen som en tjänst utan kostnad, men tar inte något ansvar om webbsändningen inte är tillgänglig eller om det inte är möjligt att följa stämman via webbsändningen. Saab Aktiebolag garanterar inte heller att webbsändningen kommer att fungera på avsett sätt.

Genom att följa årsstämman genom webbsändningen bekräftar du att du har läst dessa villkor och accepterar att bli bunden av de begränsningar som anges ovan.

The webcast of the general meeting of Saab Aktiebolag is provided for the sole purpose of offering shareholders the ability to follow the meeting remotely. The webcast and all materials presented on the general meeting, including any intellectual property rights therein and thereto, are the sole and exclusive property of Saab Aktiebolag and may not be duplicated or used by any shareholder or any other for any other purpose than as strictly necessary to follow the general meeting. It is not permitted to record the webcast.

Saab Aktiebolag is providing the webcast as a service free of charge, but does not take any responsibility in the event the webcast is not available or in the event it would not be possible to follow the general meeting via the webcast. Neither does Saab Aktiebolag warrant that the webcast will function as intended.

By following the general meeting through the webcast you acknowledge that you have read these terms and agree to be bound by the restrictions set out above.